Publicerad: 8 januari 2020

Fråga och svar

Regeringen har beslutat att från och med 1 juli 2019 ska förskolechefer benämnas rektorer istället. Påverkar det klassificeringen enligt AID?

Förskolechefer och rektorer ska fortsatt kodas med etikett 104012 Ledning, förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!