Publicerad: 8 januari 2020

Fråga och svar

Hur klassificeras projektledare?

Det finns ingen speciell etikett för projektledare. Använd den etikett som bäst beskriver arbetsuppgifterna.

Om en ansvarskod är aktuell, avgörs av det ansvar eller arbetsuppgifterna som projektledare omfattar.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!