Publicerad: 8 januari 2020

Fråga och svar

Är det meningen att en stödpedagog (351030) kan arbeta både med socialpsykiatri, daglig verksamhet och särskilda boenden? Alltså i olika verksamheter, diagnoser och insatser. Gäller samma kodning för alla?

Om arbetsuppgifterna för stödpedagoger inom andra områden än funktionsnedsättningsområden stämmer in med beskrivningen för etikett 351030 Stödpedagog, funktionsnedsättning så kan denna etikett användas.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!