Publicerad: 1 november 2018

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • onsdag
  29
  jan
  2020

  INSTÄLLD: Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKR och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid reh...

 • torsdag
  30
  jan
  2020

  Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning

  Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar. Kursen vänder sig till dig som arbetat med lön något år och har grundläggande kunskaper om AB. Innehållet på kursen är AB, avt...

 • tisdag
  4
  feb
  2020

  Lönepolitisk grundkurs

  Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar med löneavtal och lönebildning på övergripande nivå inom kommun, region eller Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Under kursen får du grundläggande kunskaper om löneavtalen, vilk...

 • onsdag
  5
  feb
  2020

  Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA

  Kursen syftar till att ge praktiska kunskaper om avtalet BEA, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, dess tillämpningsområde och vilka anställningsvillkor som gäller.

 • onsdag
  12
  feb
  2020

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR-inriktning

  Kursen syftar till att ge en förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom presentation, genomgång och ett utbyte av erfarenheter av avta...

 • torsdag
  13
  feb
  2020

  SKR:s program för en jämställd arbetsgivarpolitik

  SKR bjuder in till ett frukostseminarium där förbundets program för en jämställd arbetsgivarpolitik presenteras. Programmet består av nio punkter, sammanfattade i en rapport. Kopplat till varje punkt finns praktiska verktyg och metoder som kommuner o...

 • tisdag
  3
  mar
  2020

  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal

  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar. Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper om rege...

 • onsdag
  29
  apr
  2020

  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

 • onsdag
  6
  maj
  2020

  Allmänna bestämmelser (AB) med HR- inriktning

  Kursen syftar till att ge en förståelse för tolkning och tillämpning av Allmänna bestämmelser (AB) med inriktning på de delar som berör de personaladministrativa frågeställningarna, genom presentation, genomgång och ett utbyte av erfarenheter av avta...

 • måndag
  11
  maj
  2020

  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

123

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!