Publicerad: 22 januari 2020

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • onsdag
  30
  sep
  2020

  Arbetsmiljörätt och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

  Hösten 2020 erbjuder SKR och Sobona – ett interaktiv och digital utbildning om en grundläggande arbetsmiljörätt.

 • onsdag
  30
  sep
  2020

  Företagshälsovård behovsstyrd upphandling

  Att upphandla företagshälsovård i kommuner, regioner och kommunala företag.

 • torsdag
  1
  okt
  2020

  Seminarium om föräldraledighet

  Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt seminarium om föräldraledighet.

 • måndag
  5
  okt
  2020

  Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv

  SKR och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under denna heldagsutbildning frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

 • fredag
  9
  okt
  2020

  Seminarium om arbetstid

  För arbetstagare anställda på AB.

 • tisdag
  13
  okt
  2020

  Grundkurs i avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap, RiB 19

  Hösten 2020 erbjuder SKR och Sobona en grundkurs i kollektivavtalet RiB 19 - Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap.

 • onsdag
  14
  okt
  2020

  Arbetsrättsseminarium om arbetsbrist

  Bestämmelser rörande hantering av övertalighet/arbetsbrist och turordningsregler i LAS och AB.

 • tisdag
  20
  okt
  2020

  Grundkurs i lönepolitik

  Hösten 2020 erbjuder SKR en digital och interaktiv grundkurs om lönepolitik.

 • tisdag
  20
  okt
  2020

  Webbseminarium: Utmaningar löser vi i samverkan!

  För att klara verksamhetens utmaningar där svaren inte är givna och samtidigt utveckla arbetsmiljön är väl fungerande samverkan en framgångsfaktor. Det har inte minst pandemin visat exempel på med en snabb omställning och ett systematiskt arbetsmiljö...

 • onsdag
  28
  okt
  2020

  Hur kan breddad rekrytering bidra till kompetensförsörjningen?

  Välfärden står inför stora utmaningar med kompetensförsörjning. Samtidigt står vissa grupper utanför arbetsmarknaden. Breddad rekrytering – fler vägar in är ett sätt att överbrygga gapet.

12

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!