Publicerad: 22 januari 2020

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • Inställt: Arbetsrättslig baskurs


  SKR och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en baskurs i arbetsrätt. Kursen ska förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den primärkommunala och regionskommunala sektorn.
  2020-06-02
  Kapitel 8 - Klara Strand, Klarabergsviadukten 90
  Inställt: Arbetsrättslig baskurs
 • Inställt: Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning


  Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap inom Allmänna bestämmelser (AB), främst inom löneadministrativa frågeställningar.
  2020-06-04
  Kapitel 8 - Klara Strand, Klarabergsviadukten 90
  Inställt: Allmänna bestämmelser (AB) med löneadministrativ inriktning
 • Inställt: Personlig assistans, PAN/Bilaga J


  Kursen syftar till att ge kunskap om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare enligt PAN 16 prolongerad och HÖK 16 prolongerad med Kommunal.
  2020-06-10
  Kapitel 8 - Klara Strand, Klarabergsviadukten 90
  Inställt: Personlig assistans, PAN/Bilaga J
 • Inställt: Arbetsrättsseminarium: Arbetsbrist


  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist enligt anställningsskyddslagen (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) samt kollektivavtal.
  2020-09-08
  Kapitel 8 - Klara Strand, Klarabergsviadukten 90
  Inställt: Arbetsrättsseminarium: Arbetsbrist
 • Inställt: Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv


  SKR och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Kursen ska förmedla kunskap i frågor om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.
  2020-09-16
  Kapitel 8 - Klara Strand, Klarabergsviadukten 90
  Inställt: Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv
 • Inställt: Arbetsrättsseminarium: Personliga skäl


  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring frågor i samband med uppsägning på grund av personliga skäl och avsked.
  2020-10-06
  Kapitel 8 - Klara Strand, Klarabergsviadukten 90
  Inställt: Arbetsrättsseminarium: Personliga skäl
 • Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar


  Kursen bygger på praktiska typfall och ska ge en grundläggande genomgång av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar, de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet, skyddsombudsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.
  2020-11-10
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Arbetsmiljörätt - arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Diskriminering i arbetslivet


  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring diskrimineringslagen. Seminariet ska ge kunskap om diskrimineringslagens bestämmelser gällande arbetslivet, hur anmälningar och tvister på detta område praktiskt hanteras av arbetsgivare.
  2020-12-01
  Kapitel 8 - Kontor & kakor, Klarabergsviadukten 90
  Diskriminering i arbetslivet

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!