Publicerad: 22 januari 2020

Kurser och konferenser arbetsgivarfrågor

 • Grundkurs i Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR)


  SKR och Sobona erbjuder en grundläggande kurs i Kompetens- och omställningsavtalets viktigaste bestämmelser, samt den partsgemensamma synen kopplade till dessa. Informationen ges i digital form med viss möjlighet till frågeinlämning under tiden.

  Digitalt möte via verktyget Zoom. Länk och teknisk information skickas ut vid senare tillfälle. Välkommen till incheckning och teknikkontroll kl. 09.30.
  Grundkurs i Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR)
 • Hur kan breddad rekrytering bidra till kompetensförsörjningen?


  Välfärden står inför stora utmaningar med kompetensförsörjning. Samtidigt står vissa grupper utanför arbetsmarknaden. Breddad rekrytering – fler vägar in är ett sätt att överbrygga gapet.

  Webbsänds
  Hur kan breddad rekrytering bidra till kompetensförsörjningen?
 • Arbetsrättsseminarium personliga skäl (del 1 av 2)


  Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium i två delar avseende uppsägning mot bakgrund av personliga skäl.

  Digitalt möte via verktyget Zoom. Länk och mer teknisk information kommer skickas ut närmare kurstillfället. Välkommen för teknikcheck redan kl. 08.45 för de som vill.
  Arbetsrättsseminarium personliga skäl (del 1 av 2)
 • Arbetsrättsseminarium personliga skäl (del 2 av 2)


  Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium i två delar avseende uppsägning mot bakgrund av personliga skäl.

  Digitalt möte via verktyget Zoom. Länk och mer teknisk information kommer skickas ut närmare kurstillfället. Välkommen för teknikcheck redan kl. 08.45 för de som vill.
  Arbetsrättsseminarium personliga skäl (del 2 av 2)
 • Arbetsrättslig grundkurs, BAS


  SKR och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar en Baskurs i arbetsrätt. Syftet med denna kurs är att förmedla grundläggande kunskaper kring det arbetsrättsliga regelverket inom den kommunala och regionala sektorn.

  Digital kurs via webbsändning. Länk med mer teknisk information och länkar till kursmaterial kommer skickas ut närmare kurstillfället.
  Arbetsrättslig grundkurs, BAS
 • Individanpassat stöd till arbete


  IPS är en evidensbaserad arbetsmodell som syftar till att hjälpa personer att komma ut och stanna kvar på arbetsmarknaden. Under dagen får vi lära oss mer om metoden samt ta del av praktiska exempel.

  Webbsänds. Kan ses fram till 10 maj 2021
  Individanpassat stöd till arbete
 • Samvetsstress - hur kan jag som verksamhetschef/HR-expert stötta medarbetare?


  SKR bjuder in verksamhetschefer och HR-experter till ett webbseminarium om samvetsstress utifrån krisens ökade påfrestningar på chefer och medarbetare.

  Samvetsstress - hur kan jag som verksamhetschef/HR-expert stötta medarbetare?
 • Strategisk kompetensförsörjning – hur har det gått?


  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund bjuder in till seminarium om det partsgemensamma arbetet med strategisk kompetensförsörjning.

  Webbsändning. Seminariet kommer att vara möjligt att se i efterhand. Länken finns tillgänglig i 6 månader efter sändningsdatumet.
  Strategisk kompetensförsörjning – hur har det gått?
 • Erfarenheter från åtta kommuner med breddad rekrytering


  Goda exempel från de åtta projektkommuner som varit med i det EFS-finasierade projektet ”Fler vägar in – breddad rekrytering”.

  Webbsänds
  Erfarenheter från åtta kommuner med breddad rekrytering
 • Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal


  Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation presenterar ett seminarium kring lag- och avtalsfrågor i samband med olika typer av förhandlingar.

  Digitalt möte via verktyget Zoom. Länk och mer teknisk information skickas ut närmare kurstillfället. Länken till zoomrummet är öppet från kl. 08.45 för de som vill genomföra teknikcheck och/eller bekanta sig med varandra innan kursstart.
  Grundläggande kurs om förhandlingar, regler och formalia i MBL och kollektivavtal
 • Introduktionsutbildning: riskgruppsorienterat arbetssätt


  SKR erbjuder en introduktionsutbildning där du har möjlighet att ta del av det riskgruppsorienterade arbetssättet och hur vi kan arbeta med det för att förebygga sjukfrånvaro.

  Introduktionsutbildning: riskgruppsorienterat arbetssätt
 • Introduktionsutbildning: riskgruppsorienterat arbetssätt


  SKR erbjuder en introduktionsutbildning där du har möjlighet att ta del av det riskgruppsorienterade arbetssättet och hur vi kan arbeta med det för att förebygga sjukfrånvaro.

  Introduktionsutbildning: riskgruppsorienterat arbetssätt
 • Seminarium om semesterplanering för arbetstagare anställda på HÖK/AB


  Seminariet syftar till en översiktlig genomgång av möjlig planering och uppföljning i syfte att skapa en semesterplanering som både möter verksamhetens behov av bemanning och arbetstagares behov av semester.

  Digitalt möte via verktyget Zoom. Länk och mer teknisk information kommer skickas ut närmare seminarietillfället. Välkommen för teknikcheck redan kl. 08.30 för de som vill.
  Seminarium om semesterplanering för arbetstagare anställda på HÖK/AB
 • Arbetsrättsseminarium om verksamhetsövergång


  Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium kring övergång av verksamhet.

  Digitalt möte via verktyget Zoom. Länk och mer teknisk information skickas ut närmare kurstillfället. Länken till zoomrummet är öppet från kl.08.45 för de som vill genomföra teknikcheck och/eller bekanta sig med varandra före kursstart.
  Arbetsrättsseminarium om verksamhetsövergång
 • Arbetsrättslig aktualitetsdag - save the date


  SKR erbjuder hösten 2020 en digital aktualitetsdag för att sammanfatta de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga nyheterna under året som gått.

  Arbetsrättslig aktualitetsdag - save the date
 • BEA grundkurs - save the date


  Hösten 2020 erbjuder SKR en digital och interaktiv grundkurs i BEA-avtalet - Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

  Digitalt och interaktivt temaseminarium.
  BEA grundkurs - save the date
 • Vägen framåt för breddad rekrytering


  Vilka är de viktigaste lärdomarna från projektet? Vad händer nu med fler vägar in, kommer arbetssätten leva kvar?

  Webbsänds
  Vägen framåt för breddad rekrytering
 • Inställt: Diskriminering i arbetslivet - save the date


  Hösten 2020 erbjuder SKR ett digitalt och interaktivt temaseminarium kring diskrimineringslagen och diskriminering i arbetslivet.

  Digital kurs
  Inställt: Diskriminering i arbetslivet - save the date

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!