Publicerad: 15 januari 2020

Stödmaterial för lokal samverkan

Centrala parter har tagit fram underlag och verktyg som stöd för parterna i kommuner och regioner som vill revidera sina befintliga avtal, skriva ett nytt eller önskar utveckla sin samverkansprocess och organisation.

Centrala parters presentation av samverkansavtalet.

Presentation av samverkansavtalet (PDF, nytt fönster)

Suntarbetslivs stöd för samverkansprocess

Vägledning för nytt eller utvärdering av samverkansavtal

Dessa vägledningar är partsgemensamt framtagna och kan användas av central samverkansgrupp i samband med tecknande av nytt samverkansavtal, respektive vid utvärdering av befintligt samverkansavtal.

Partsgemensam vägledning för tecknande av nytt samverkansavtal (PDF, nytt fönster)

Partsgemensam vägledning för utvärdering av samverkansavtal (PDF, nytt fönster)

Parternas stödteam för samverkan

Centrala parter har bildat en grupp med syfte att stödja lokala parters arbete med samverkan. Teamet kan konsulteras av lokala parter som önskar vägledning för att utveckla sin samverkansprocess, revidera ett befintligt avtal eller skriva ett nytt.

Om du är arbetsgivare och önskar stöd av teamet, skicka ett meddelande till SKR:s kontaktcenter. Är du facklig företrädare, tar du kontakt med ditt fackförbunds centrala kansli.

SKR:s kontaktcenter

Partsgemensamt frågeverktyg

Detta frågeverktyg kan användas av centrala samverkansgrupper på lokal nivå i syfte att utveckla samverkan. Frågorna i verktyget berör nulägesanalys, önskad målbild och hur lokala parter når denna målbild.

Partsgemensamt frågeverktyg (PDF, nytt fönster)

Presentation för lokala parter

Denna presentation är framtagen för lokala parter och ska fungera som stöd vid information om samverkan och dialog kring samverkan.

Presentation av Samverkansavtalet för lokala parter (PDF, nytt fönster)

Denna presentation innehåller anteckningar till stöd vid presentation för dig som ska informera om Samverkansavtalet lokalt.

Presentation av Samverkansavtalet med anteckningar (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Emelie Vattahäll
    Förhandlare
  • Christina Norlin Mistander
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!