Publicerad: 14 februari 2020

Utvärdera en arbetsplatsträff

Här visas exempel på hur du som chef kan följa upp era möten kontinuerligt. För detta kan olika metoder användas.

Ett av de enklare sätten att utvärdera sina möten är att ställa sig frågorna;

 • Vad fungerade bra?
 • Vad behöver förändras?

I vilken utsträckning har vi eller jag lyckats;

 • Bjuda in?
 • Bjuda på?
 • Bygga på?
 • Bygga samman?

Checklista för utvärdering av arbetsplatsträff

Innehåll

 • Vi får rätt information i lagom mängd.
 • Vi går på djupet med ett mindre antal viktiga frågor, snarare än att behandla många ärenden ytligt.
 • Våra samtal ger bra underlag inför beslut.
 • Vi summerar och stämmer av med varandra vad vi kommit fram till på mötet.

Tid

 • Mötena hålls lagom ofta så att viktiga frågor hinner behandlas innan beslut fattas.
 • Tidpunkten för mötena väljs så att så många som möjligt ska kunna delta.
 • Mötestiden är bra fördelad på agendans olika punkter.
 • Alla får komma till tals och talartiden är jämnt fördelad.
 • Alla är bra på att hålla tiderna, så att mötena kan börja när de ska.
 • Vi hittar sätt att skapa tid för längre möten, när det behövs.

Deltagande

 • Alla som ska vara med på mötet är noga med att komma, om de inte har giltigt skäl till frånvaro.
 • De som deltar i mötet är engagerade och intresserade.
 • De som inte kan vara med får information på annat sätt.
 • De som inte kan vara med har möjligheter att bidra med synpunkter på annat sätt.

Förberedelser

 • Alla som ska vara med på mötet får information om var och när i god tid.
 • Saker som kan klaras av utanför mötet, hamnar inte på agendan.
 • Alla medarbetare har möjlighet att påverka agendan.

Struktur

 • När mötet innehåller information, tas denna upp först.
 • När vi är många, har vi hittat metoder för att alla ska komma till tals
 • Det finns utrymme att ta upp spontana frågeställningar.
 • Vi skriver minnesanteckningar och sprider dem till alla som berörs.

Roller

 • Vid våra möten är det tydligt vilka roller vi har.
 • Den som är mötesledare vet vad rollen innebär, och kan därmed leda mötet och fördela ordet på ett bra sätt.
 • Det är tydligt i förväg vem som har ansvaret att dokumentera mötet.
 • Vid mötets slut är det tydligt vem/vilka som ska göra vad.

Dialog

 • Alla strävar efter ett klimat där alla kan vara öppna med sina åsikter.
 • Var och en får komma till tals under mötet, på lika villkor.
 • •Vi visar respekt och gensvar när andra talar och tillämpar inte härskartekniker.
 • Nya eller annorlunda åsikter möts med nyfikenhet snarare än kritik.

Informationsansvarig

 • Christina Norlin Mistander
  Handläggare
 • Christin N.Granberg
  Utredare
 • Ann-Sophie Nykrans Svedhem
  Förhandlare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!