Publicerad: 27 maj 2020

Strukturera en arbetsplatsträff

På en arbetsplatsträff, APT, kan chef och medarbetare ha en gemensam dialog kring frågor som rör verksamheten inklusive arbetsmiljöfrågor. Vid APT föreligger inget partsförhållande, där är alla medarbetare delaktiga. Chef och samtliga medarbetare ska delta och förväntas bidra på APT.

Frågor att ställa sig inför APT:

 • Vad vill jag som chef få ut av mötet?
 • Vad vill medarbetarna få ut av mötet?

Hur ni strukturerar APT är något att prata om tillsammans i arbetsgruppen. Den behöver vara utformad på ett sätt som är ändamålsenligt för alla. Det är en särskild utmaning för verksamheter som är spridda på olika ställen. Utgångspunkten är att frågor ska behandlas av dem som är direkt berörda, med fördel så tidigt i processen som möjligt.

Förmedla information

APT syftar till dialog. Använd inte APT för envägskommunikation, information kan ges på olika sätt. Fundera över vilka vägar du har för att sprida information så att alla kan ta del utav den.

Ett sätt att avgöra vad som är relevant information för medarbetarna är att resonera kring; ”Hur berör detta vårt arbete?”

Var tydlig med vad alla ska ha tagit del av inför en APT.

Skapa givande möten där alla bidrar

APT förutsätter att alla är delaktiga och tar sitt ansvar i frågor som berör arbetsplatsen.

Ta gärna hjälp av Suntarbetslivs verktyg för att hitta ett sätt att skapa balans i er kommunikation och ett samverkansklimat där alla bidrar.

Bättre möten

Inbjudan

Skicka ut inbjudan förslagsvis två veckor innan mötet. Ange när medarbetare senast behöver komma in med punkter till dagordningen.

Dagordning

Skicka ut dagordningen i förväg, förslagsvis en vecka innan mötet. Bifoga det underlag som behövs för en god dialog. Dagordningen bör ha angivelser om samtalsämne, dialogform och ungefärlig tidsåtgång.

APT ska vara ett möte där alla kan bidra och känna ansvar. Undvik därför en stående dagordning.

Exempel på dagordning för APT (PDF, nytt fönster)

Dialogform

Välj en dialogform som utifrån frågan som ska hanteras passar alla i gruppen, där alla kommer till tals och känner sig trygga.

Årsplanering

Gör tillsammans en planering för APT för återkommande punkter i verksamhetens årshjul - till exempel verksamhetsplanering, systematiskt arbetsmiljöarbete, ekonomisk uppföljning, löneöversyn och så vidare.

Det primära syftet med årshjul är att skapa sig en översikt över årets aktiviteter på arbetsplatsen. Det spelar mindre roll vilket format som används. Använd det format som passar bäst i din roll och verksamhet.

Det finns olika sätt att presentera det årshjul som chef och medarbetare kan använda för planering av frågor under året, i exempelvis i Word, Excel eller Powerpoint.

Här presenteras exempel på årshjul som kan tillämpas.

Årshjul, exempel från Helsingsborgs stad (Word, nytt fönster)

Årshjul (Excel, nytt fönster)

Årshjul, exempel från Helsingborgs stad (Powerpoint, nytt fönster)

Fackligt perspektiv

APT är till för arbetsplatsens medarbetare. Fackliga företrädare eller skyddsombud kan bjudas in som resurs till punkter som behandlas på APT. Framförallt när det berör medarbetares arbetsmiljö eller om frågan regleras i avtal.

Tydlighet om beslut

Vissa frågor som hanteras på APT, kan chef behöver lyfta till samverkansgrupp innan beslut kan tas i frågan.

Om chefen saknar beslutsmandat eller om frågan berör flera arbetsställen, kan den behöva överlämnas till nästa chefs- eller samverkansnivå.

Säkerställ att medarbetarna får återkoppling.

Dokumentation

Som chef är du ansvarig för att det skrivs minnesanteckningar, men uppdraget kan rotera. Kom överens om hur och när anteckningarna ska göras tillgängliga och om de ska aktualiseras, exempelvis i form av nyhetsbrev.

Utvärdering

För att arbetsplatsträffarna ska bli så bra som möjligt, är det också viktigt att utvärdera efter varje möte. Utvärderingen innehåller till exempel punkter som innehåll, deltagande och struktur.

Utvärdera en arbetsplatsträff

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Christina Norlin Mistander
  Handläggare
 • Christin N.Granberg
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
 • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
 • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!