Publicerad: 2 december 2019

Omställningsavtalet KOM-KL

Omställningsavtalet KOM-KL trädde i kraft den 1 januari 2012 och ersatte då AGF-KL. Parterna enades under hösten 2016 om ändringar och tillägg i avtalet. Ändringarna gäller från och med 1 januari 2017.

Omställningsavtalet ger anställda i kommuner, regioner och Pactaföretag aktivt omställningsarbete och ekonomiska förmåner. Omställningsfonden ansvarar bland annat för det aktiva omställningsarbetet.

SKR och Pacta har enats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, AkademikerAlliansen samt OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet och Hälso- och sjukvård om att införa medel för tidig lokal omställning (TLO-KL) under en treårig försöksperiod mellan 2017 och 2019. Bilagorna 7 och 8 till KOM-KL reglerar under försöksperioden hanteringen av TLO-KL.

Syftet med omställningsmedel

Syftet med de lokala omställningsmedlen är att ge möjlighet att lokalt arbeta mer aktivt med tidiga omställningsåtgärder. Medarbetarna ges möjlighet till utveckling, och därmed ökad anställningsbarhet, medan arbetsgivarna får ökade förutsättningar att möta det stora rekryteringsbehov som finns i välfärden.

Genom individuella, aktiva omställningsåtgärder som sätts in i tidigt skede kan arbetsgivare i större utsträckning förebygga arbetsbristsituationer.

KOM-KL giltigt från 2017-01-01 (PDF, nytt fönster)

KOM-KL giltigt till 2016-12-31 (PDF, nytt fönster)

Fördjupad information om KOM-KL och TLO-KL, Omställningsfonden

Fakta om nya regler för tidig lokal omställning

TLO-KL

TLO-KL, som står för tidig lokal omställning, är ett tillägg till Omställningsavtalet KOM-KL. TLO-KL trädde i kraft 1 januari 2017 och går att tillämpa till och med 2019.

TLO-KL innebär att arbetsgivare kan ansöka om lokala omställningsmedel för att utföra tidiga omställningsåtgärder med syfte att undvika framtida uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det kan till exempel vara att stärka anställdas kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten.

Arbetsgivare har möjlighet att avropa 0,3 procent av lönesumman för berörda organisationer, till lokala omställningsåtgärder under perioden 2017-2019.

TLO-KL ska tillämpas under en försöksperiod på tre år, 2017-2019. Innan periodens slut ska en partsgemensam utvärdering göras.

Belopp för tidiga lokala omställningsinsatser

Det exakta belopp som kommer att gälla för respektive arbetsgivare räknas ut av och kommuniceras via Omställningsfonden. Sammantaget är det cirka 700 miljoner som kommer att kunna användas för tidiga lokala omställningsinsatser under treårsperioden.

Information om hur TLO-KL fungerar

Du som arbetsgivare hittar all information du behöver om TLO-KL på Omställningsfonden.se.
Omställningsfonden stöttar arbetsgivare att ansöka om medlen. På deras webbplats finns även information om hur TLO-KL kan tillämpas, exempel på insatser som beviljats medel och vanliga frågor och svar om TLO-KL.

Omställningsfondens webbplats

Informationsansvarig

  • Sabina Bajraktarevic
    Förhandlare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!