Publicerad: 31 oktober 2019

Fråga och svar

Hur bidrar det här avtalet till att locka fler att bli deltidsbrandmän?

De olika ersättningarna som gäller för beredskap och utryckning höjs, utöver en 2,3-procentig ökning av den grundläggande beredskapsersättningen. Det är ett bra avtal för deltidsbrandmännen på svensk arbetsmarknad.

Vi fortsätter också arbetet med ökad flexibilitet och pekar på hur viktigt det är att man kan kombinera sitt vanliga yrke med att vara deltidsbrandman, oavsett om man jobbar i privat eller kommunal sektor. Vi lägger också ännu större fokus på rekryteringsinsatser, eftersom vi alla vet att vi kommer behöva fortsätta locka fler deltidsbrandmän till våra räddningstjänster.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!