Publicerad: 31 oktober 2019

Fråga och svar

Finns det tillägg för obekväm arbetstid?

Ja. I avtalet har parterna uppmärksammat beredskapsbrandmännens synpunkter att det alltid – dygnet runt – är obekvämt att rycka ut. Av den anledningen får beredskapsbrandmännen, dygnet runt, 175 procent av timlönen första utryckningstimmen och 140 procent av timlönen samtliga påföljande timmar. Från och med den 1 november 2020 höjs ersättningen för första timmen till 180 procent av timlönen.

Den absoluta majoriteten, drygt 80 procent, av utryckningarna är kortare än en timme och då får beredskapsbrandmännen ändå ersättning för hel timme. Den bestämmelsen gäller också dygnet runt, sju dagar i veckan.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!