Publicerad: 16 maj 2019

Fråga och svar

Vilka partsgemensamma arbeten finns i det nya avtalet?

Det nya avtalet innehåller fyra gemensamma partsarbeten. Två om lön, ett om arbetstidsförläggning och ett om karriärmodeller.

Om önskvärd lönestruktur

Centrala och lokala parter ska gemensamt följa upp och stödja arbete för att utveckla löneöversynsprocessen. Viktiga frågor rör att öka lönespridningen, att nå en önskvärd lönestruktur och prioriteringen av särskilt yrkesskickliga.

Tillämpning av löneavtalet

Centrala parter ska följa upp hur löneavtalet tillämpas och göra en årlig analys av den partsgemensamma lönestatistiken. Målsättningen är att identifiera utvecklingsbehov, behov av åtgärder för att stödja tillämpningen och arbetet med att nå en önskvärd lönestruktur.

Verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning

Bilagan "Centrala parters syn på en väl fungerande arbetstidsförläggning" ska vara ett stöd i det lokala arbetet. Centrala och lokala parter ska sprida kunskap om bilagan och följa upp olika frågor som har betydelse för en hälsosam arbetstidsförläggning.

Karriärmodeller

Strukturerade och väl fungerande karriärmodeller kan bidra till verksamhetens mål och medarbetarnas kompetensutveckling. Centrala parter ska stödja lokalt arbete med att ta fram, utveckla och implementera karriärmodeller.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!