Publicerad: 16 maj 2019

Fråga och svar

Varför är det brist på arbetskraft i flera vårdyrken?

Det är inte bara i vården det finns ett stort arbetskraftsbehov. Arbetskraftsbristen kommer att påverka de allra flesta yrken och branscher de kommande åren. En åldrande befolkning medför att behoven av välfärdstjänster ökar samtidigt som ökningen av personer i yrkesverksam ålder är blygsam. Antalet äldre över 80 ökar med 47 procent, samtidigt som motsvarande ökning av personer i arbetsför ålder är låga 5 procent.

Regioner och kommuner ska fortsätta rekrytera kompetent personal, men enbart rekrytering kommer inte att räcka. Det krävs också förändringar i hur verksamheterna organiseras och i medarbetarnas arbetssätt. Det handlar bland annat om att utnyttja digitaliseringens möjligheter ännu bättre, utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper, se över yrkesroller och satsa ännu mer på kompetensutveckling och utbildning.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!