Publicerad: 17 maj 2019

Fråga och svar

Vad tjänar en sjuksköterska?

Medianlönen 2018 för en sjuksköterska ligger på 33 200 kronor i månaden, räknat på grundlön, och 34 500 kronor i månaden, räknat på månadslön med tillägg för obekväm arbetstid.

Det finns olika sätt att visa lönestatistik, som grundlön eller månadslön. Statistiska centralbyrån, SCB, använder i praktiken alltid månadslön i sin lönestatistik och jämförelser med andra yrkesgrupper. Det är månadslönen – inte grundlönen – som ligger till grund för beräkningar av exempelvis pension, semesterersättning och sjukpenning.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!