Publicerad: 16 maj 2019

Fråga och svar

Hur har löneutvecklingen sett ut för sjuksköterskor?

Sjuksköterskor har haft en gynnsam löneutveckling de senaste åren. Enligt Medlingsinstitutet är sjuksköterskor en av de yrkesgrupper som har förbättrat sitt löneläge mest i förhållande till andra grupper mellan 2013 och 2017.

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, ökade sjuksköterskor sin snittlön mellan 2014 och 2017 med 16,7 procent. För intensivvårdssjuksköterskor var ökningen 12,2 procent under samma period. För samtliga yrkesgrupper i Sverige ökade snittlönen med 7,3 procent under samma period.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!