Publicerad: 4 november 2020

Fråga och svar

Vilken blir den nya lönen?

”Utrymme att fördelas vid löneöversyn utgörs av summan av ett krontalsbelopp för varje medlem i arbetstagarorganisationen som är tillsvidareanställd med månadslön och beräknas enligt nedan.

  • 2020: Utrymmet utgörs av 520 kr.
  • 2021: Utrymmet utgörs av 530 kr.
  • 2022: Utrymmet utgörs av 380 kr.

För 2020 – 2022 tillförs ett utrymme om 0,3 % av lönesumman att fördela i lokala förhandlingar i syfte att öka lönespridningen för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid.

Löneöversyn genomförs årligen och löneförändringar ska gälla från 1 november för 2020 och från och med 1 april för åren 2021 – 2023.

Löneutrymmet för 2023 fastställs av centrala parter utifrån det fastställda märket för industrin.

Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå till:

  • från och med 2022-01-01, lägst 19 940 kronor.
  • från och med 2023-01-01, lägst 20 220 kronor.

Lägsta lön för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning ska uppgå till:

  • från och med 2022-01-01, lägst 22 185 kronor.
  • från och med 2023-01-01, lägst 22 500 kronor.

Lägsta lön från och med 2024-01-01 räknas upp utifrån den av centrala parter fastställda uppräkningen utifrån ”märket” enligt ovan.

Ett engångsbelopp om 5 500 kronor utges till månadsavlönade arbetstagare och betalas ut i december 2020. För deltidsarbetande, liksom för anställd under del av perioden, utges beloppet i proportion till sysselsättnings-/anställningsgrad. Frånvaro på grund av sjukdom eller föräldraledighet räknas inte av från beloppet.

O-tillägg enligt § 21 räknas upp från och med 2021-04-01.

Anteckningar till löneavtalet har tillförts tre nya punkter:

Uppföljning och analys

Efter avslutad löneöversyn ska en uppföljning och analys göras av lönenivåer och lönestruktur inom respektive yrke. Detta för att lokala parter ska kunna analysera och följa löneutvecklingen.

Samtal om arbetsuppgifter och lön efter utbildning

För arbetstagare som slutfört utbildning som efterfrågas av arbetsgivaren, ska samtal föras mellan medarbetare och chef. Detta om hur arbetsuppgifter och lön kan påverkas med hänsyn till arbetstagarens nya kompetens.

Central konsultation

Endera lokal part kan påkalla partsgemensam konsultation från centrala parter att bistå vid diskussioner om löneavtalets tillämpning.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!