Publicerad: 3 november 2020

Fråga och svar

Vilka partsgemensamma arbeten omfattar avtalet?

Dessa delar i avtalen är sådant som de centrala parterna åtar sig att genomföra och berör därmed bara indirekt verksamheterna och lokala arbetsgivare/medarbetare.

Heltidsresan

Det partsgemensamma arbetet ”Heltidsresan” förlängs till 2024-12-31.

Partsgemensamt arbete avseende arbetstid m.m.

Ett partsgemensamt arbete ska genomföras i syfte att underlätta införandet av heltid i verksamheterna och utreda om det krävs förändringar i kollektivavtalet eller förtydliganden i rådgivning gällande arbetstid. Arbetet ska vara slutfört 2022-12-31.

Partsarbete för friskare arbetsplatser

Punkten anger att ett partsgemensamt arbete för friskare arbetsplatser där fokus läggs på friskfaktorer i syfte att skapa en långsiktig, hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!