Publicerad: 13 november 2020

Fråga och svar

Vem får engångsbeloppet på 5 500 kronor och hur ska det övergripande hanteras?

De som omfattas av beloppet är inte bara medlemmar i Kommunal utan även oorganiserade inom avtalsområdet. Medlemmar i andra förbund, men som arbetar inom det som normalt anses vara kommunals avtalsområde, följer dock sina respektive löneavtal och omfattas alltså inte.

Engångsbeloppet gäller enbart för månadsavlönade. Timavlönade lönesätts i särskild ordning, enligt lokala rutiner hos varje enskild arbetsgivare, vid sidan av löneöversynen och löneavtalet. Därför ingår inte timavlönade medarbetare i den centrala uppgörelsen om engångsbeloppet.

Berörda medarbetare som har arbetat och haft månadslön under perioden 1 maj – 31 oktober har rätt att ta del av engångsbeloppet. Exempelvis innefattar det även medarbetare som arbetat del av perioden, eller slutat under perioden såsom månadsavlönade sommarvikarier. Sådan medarbetare ska på eget initiativ senast 1 april 2021 skriftligen begära att få sitt engångsbelopp utbetalt. Arbetsgivaren bör på lämpligt sätt informera berörda personer om denna möjlighet.

Engångsbeloppet utges även för de arbetstagare som har lönesatts i 2020 års lönenivå, såvida arbetsgivaren inte träffar överenskommelse med Kommunal att dessa arbetstagare ska undantas från engångsbeloppet.

Berörda medarbetare som har uppehållsanställning har också rätt till engångsbeloppet. Det ska då beräknas proportionerligt i förhållande till uppehållsfaktorn. Ferieanställda medarbetare enligt bilaga M som är medlemmar i Kommunal har också rätt till engångsbeloppet.

För arbetstagare som anställts under 2020 gäller att engångsbeloppet utges i proportion till arbetstagarens anställningstid under perioden 1 maj – 31 oktober. Detta gäller oavsett när under perioden arbetstagaren anställts. För deltidsanställda, uppehållsanställda och anställda del av perioden regleras summan i enlighet med löneavtalet § 2 punkt 8, det vill säga proportionerligt i förhållande till sysselsättningsgrad, uppehållsfaktor och anställningstid.

Föräldralediga medarbetare och sjuklediga medarbetare har rätt till engångsbeloppet. Sådan frånvaro ska i detta avseende räknas som arbetad tid, liksom semesterledighet och ledighet för fackligt förtroendeuppdrag enligt FML § 7. För övrig frånvaro reduceras beloppet enligt AB § 17 mom. 3. (Övrig frånvaro kan exempelvis vara tjänstledighet, studieledigt, frånvaro med smittbärarpenning, närståendepenning eller ersättning till riskgrupper).

Engångsbeloppet inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. Beloppet är dock pensionsgrundande enligt gällande pensionsavtal.

Engångsbeloppet ska betalas ut i december 2020.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!