Publicerad: 9 november 2020

Fråga och svar

Vad gäller för det extra utrymmet i avtalet på 0,3%?

Centrala parters avsikt med det extra utrymmet är att möjliggöra för lokala parter att arbeta med lönestrukturen utifrån verksamhetens behov. Utrymmet fördelas individuellt och differentierat i syfte att öka lönespridningen för yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg. Detta möjliggör en löneutveckling som premierar kompetens, specialistkunskap, yrkesutveckling, resultat och bidrag till verksamhetens mål sett över tid.

Avgränsning för vilka som berörs av satsningen på yrkesutbildade inom vård, skola och omsorg ska hanteras av lokala parter inom ordinarie process för löneöversyn (det finns alltså ingen fastställd lista på central nivå och inte heller definierade AID-koder). I avgränsningen behöver man utgå från de som har avgångsbetyg från relevant gymnasieutbildning eller yrkesutbildning (exempelvis KY), som en startpunkt för vidare dialog i frågan.

Det extra utrymmet om 0,3% beräknas på lönesumman för heltidslön på hela kollektivet. Fördelning av satsningen sker sedan individuellt och differentierat utifrån principerna i löneavtalet och i proportion till sysselsättningsgrad.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!