Publicerad: 9 november 2020

Fråga och svar

Ska anställda på de arbetsmarknadspolitiska avtalen, BEA, BUI och BAL, omfattas av engångsbeloppet 5.500 kronor som det nya avtalet med Kommunal ger?

Svaret på frågan är nej. Bestämmelsen om engångsbelopp ska förstås så att de arbetstagare som omfattas av Kommunals HÖK erhåller ett engångsbelopp. BEA, BUI och BAL är fristående kollektivavtal vid sidan om HÖK. Anställda på dessa avtal omfattas därför inte av HÖK och därmed inte av engångsbeloppet i Kommunals HÖK. Om fråga kvarstår angående engångsbeloppet i förhållande till den särskilda regleringen i BEA om löneöversyn för vissa OSA-anställda, kompletteras svaret ovan med följande:

I BEA finns en särskild reglering om löneöversyn för vissa OSA-anställda. Regleringen innebär att tillsvidareanställda med minst 1 års sammanhängande anställning i OSA hos arbetsgivaren ingår i underlaget för löneöversyn och hanteras på motsvarande sätt vid löneöversynstillfället som framgår av respektive arbetstagarorganisations Löneavtal i HÖK. Engångsbeloppet i Kommunals HÖK är inte en del av löneöversynen utan ett engångsbelopp enligt HÖK. De nämnda OSA-anställda omfattas därför inte av detta engångsbelopp men de omfattas av löneöversynen. BUI och BAL har inte någon särskild reglering med koppling till löneöversyn enligt HÖK på motsvarande sätt som BEA.

Sammanfattningsvis ska anställda på BUI, BAL och BEA inte omfattas av engångsbeloppet i Kommunals HÖK.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!