Publicerad: 10 november 2020

Fråga och svar

Hur kan beräkning av engångsbeloppet hanteras för deltidsanställda och för anställda del av perioden 1 maj – 31 oktober?

Engångsbeloppet på 5 500 kronor är enligt avtalet inte att betraktas såsom retroaktiv lön, men kan av praktiska skäl i lönesystemen hanteras utifrån samma principer som retroaktiv lön per månad. Engångsbeloppet utges i förhållande till arbetstagarens anställningstid under perioden. Detta gäller oavsett när under året arbetstagaren anställts. För deltidsanställda, uppehållsanställda och anställda del av perioden regleras summan i enlighet med löneavtalet § 2 punkt 8, det vill säga proportionerligt i förhållande till sysselsättningsgrad, uppehållsfaktor och anställningstid.

I praktiken kan detta innebära att engångsbeloppet (5 500 kronor) kan behöva delas på de sex månader som perioden 1 maj – 31 oktober innehåller, för att få fram ett belopp per månad (916,67 kronor). Om lönesystemen har andra inställningar för att hantera retroaktiv lön, såsom grund i kalenderdagsberäkning, kan det vara lämpligt att sköta hanteringen av engångsbeloppet på det sättet istället. Hanteringen ska dock resultera i att summan regleras proportionerligt, som ovan nämnt.

Engångsbeloppet ska utbetalas till berörda medarbetare i december och behöver hanteras skyndsamt, vilket också är bakgrund till rekommendationen av praktiska hantering här ovan. Värt att veta är att SKR även löpande informerar de vanligaste lönesystemleverantörerna om innehållet i våra avtal.

När beloppet betalas ut till medarbetaren är det även SKRs rekommendation att lönespecifikationen tydligt anger vad beloppet består av (det vill säga engångsbeloppet och inte retroaktiv lön), exempelvis i radtexten till själva summan eller som förklaringstext i meddelanderuta.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!