Publicerad: 4 juni 2019

Fråga och svar

Varför behövs tidsbegränsade anställningar inom kommuner och regioner?

Många av verksamheterna i välfärden, till exempel vård, omsorg och räddningstjänst behöver bemannas dygnet runt, årets alla dagar. Anställda i omsorgen, vården och skolan blir sjuka, behöver semester eller tar ut föräldraledighet precis som andra arbetstagare. Då måste vikarier sättas in för att vårda de sjuka, för att eleverna ska få sin undervisning och för att äldre i omsorgen ska få den omvårdnad de behöver.

Ibland kan också tillfälliga förändringar i verksamheten medföra behov av att anställa under en tidsbegränsad period. Till exempel har behovet av extra personal i skolan och på landets socialtjänstkontor ökat markant under höstens stora flyktingmottagning.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!