Publicerad: 4 juni 2019

Fråga och svar

Vad gör kommuner och regioner för att fler ska få ”trygga anställningar”?

Ju fler som arbetar heltid i en verksamhet, desto mindre blir behovet av vikarier och timavlönade. Heltidsarbetet ökar i de flesta kommuner och regioner och allt tyder på att den positiva heltidsutvecklingen kommer att fortsätta, vilket kan minska de tidsbegränsade anställningarna.

Många kommuner och regioner arbetar också med poolsystem, där medarbetare tillsvidareanställs och lånas ut för längre eller kortare tid.

Sedan pågår också ett arbete för att vända trenden med ökande sjuktal. Ju färre sjukskrivna, desto mindre behov av vikarier. Det är dock ett komplext område där förklaringarna inte bara finns i hur arbetslivet är organiserat. Rubriken omfattar allt från psykiska sjukdomsdiagnoser till privata livskriser som uppstår för de allra flesta någon gång i livet. En viktig sak som arbetsgivarna kan göra är att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa. Chefer har en nyckelroll, att känna igen tidiga signaler och att våga prata med den som inte mår bra.

Ökad jämställdhet, både ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen och en jämnare könsfördelning bland de anställda skulle förmodligen också leda till färre visstidsanställningar.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!