Publicerad: 4 juni 2019

Fråga och svar

Stämmer det att en tidsbegränsat anställd i kommuner och regioner är 37 år i snitt?

Även om snittsiffran är 37 år, är den missvisande, eftersom merparten av 37-åringarna har en fast anställning. Av de medarbetare som är mellan 27 och 64 år är nästan 9 av 10 tillsvidareanställda.

Det är framförallt yngre och äldre arbetstagare som har tidsbegränsade anställningar. Bland de äldre handlar det ofta om tidigare medarbetare som gått i pension, men som fortsätter att hoppa in på sin gamla arbetsplats när det behövs och när det passar dem. Många yngre som har tidsbegränsad anställning har ofta en annan sysselsättning vid sidan av, till exempel studier på högskola, och vill enbart jobba några få timmar när det passar med deras liv i övrigt.

Bland heltidsstuderande som arbetar vid sidan av studierna vill de flesta, två tredjedelar, ha just en tidsbegränsad anställning.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!