Publicerad: 3 oktober 2019

Fråga och svar

Hur är behovet av tidsbegränsade anställningar i kommuner och regioner jämfört med andra arbetsgivare?

Behovet av vikarier kan antas vara större i kommun- och regionssektorn än i övriga sektorer.

Dels måste verksamheterna i vård, skola och omsorg bemannas fullt ut och vikarier måste alltid sättas in när någon är sjuk eller föräldraledig.

Dels är ungefär 80 procent av de anställda i välfärden kvinnor. Eftersom mönstret på arbetsmarknaden är sådant att kvinnor tar merparten av föräldraledigheten, 13 månader jämfört med 3,5 för män, och 63 % av VAB-dagarna, så blir förstås behovet av vikarier större. Ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen, skulle minska behovet av vikarier.

Sjukfrånvaron är också sedan många år högre bland kvinnor än bland män på hela arbetsmarknaden. Män och kvinnor är sjukskrivna i ungefär samma utsträckning fram till första barnet. Två år senare är kvinnans sjukfrånvaro i genomsnitt dubbelt så hög som männens. Den skillnaden består sedan i flera år.

Trots detta är andelen med tidsbegränsade anställningar relativt lika i alla sektorer på arbetsmarknaden. Däremot skiljer sig den tidsbegränsade anställningarna mycket åt mellan olika branscher.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!