Publicerad: 3 april 2020

Fråga och svar

Vilket är SKR:s uppdrag i avtalsrörelsen?

I rollen som nationell arbetsgivarorganisation ska SKR teckna centrala kollektivavtal med de fackliga organisationerna.

Det övergripande målet är att trygga arbetsfreden genom att teckna avtal som både tar hänsyn till regionernas och kommunernas ekonomiska ramar och de samhällsekonomiska ramarna.

SKR ska också verka för lokal lönebildning för att möta olikheterna hos medlemmarna.

När SKR tecknat ett centralt kollektivavtal rekommenderas därefter respektive arbetsgivare som är medlem i förbundet att anta och teckna ett lokalt kollektivavtal (en så kallad LOK) med de lokala fackliga arbetstagarorganisationerna, med åtminstone det innehåll som det centrala avtalet. Att uppmaningen formuleras som en ”rekommendation” kommer av det kommunala självstyret. Det innebär inte att den enskilda arbetsgivaren kan välja att avstå från att teckna LOK.

Konsekvensen av denna hantering är att det är den enskilda kommunen eller regionen som är motpart i de fall den fackliga organisationen anser att avtalet inte följs. Kommunen och regionen kan dock anlita SKR att företräda denne i samband med till exempel centrala tvister.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!