Publicerad 11 mars 2021

Försäkringar enligt kollektivavtal

Försäkringar förtroendevalda

Grupplivförsäkring i KPA för förtroendevalda i kommuner och regioner.

Särskilda villkor för GL-F (PDF) Pdf, 294 kB.

Särskilda villkor TFA-KL (PDF) Pdf, 55 kB.

Avgiftsbefrielseförsäkring

Avgiftsbefrielseförsäkring betalar den anställdes pensionsavgift i arbetsgivares ställe. När medarbetaren anmäler sjukskrivning eller arbetsskada anmäler han eller hon automatiskt till Avgiftsbefrielseförsäkring.

Avgiftsbefrielseförsäkring, AFA försäkring

Tjänstegrupplivförsäkring – TGL-KL

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning och begravningshjälp till dödsboet från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL).

Försäkring vid dödsfall, Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), KPA

Trygghetsförsäkring – TFA-KL

Arbetstagare tillförsäkras förmåner vid arbetsskada enligt mellan de centrala parterna överenskomna försäkringsvillkor.

Trygghetsförsäkring (TFA-KL), AFA försäkring

Avtalsgruppsjukförsäkring – AGS-KL

Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom enligt mellan de centrala parterna överenskomna försäkringsvillkor.

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL), AFA försäkring

Kontakt

Kontakta SKR

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kontaktar dig normalt per telefon samma dag som frågan skickas in, om vi inte bedömer att frågan kan besvaras per e-post. Kan vi inte ringa samma dag, kommer vi att skicka ett e-postmeddelande för att bestämma tid för telefonkontakt. Vi gör minst tre kontaktförsök, men om kontakt ändå inte kan upprättas avslutas ärendet. Du är då välkommen att skicka in ärendet på nytt
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.

Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef