Publicerad: 14 maj 2018

Fakta om nya regler för tidig lokal omställning

SKL/Pacta har enats med Svenska Kommunalarbetareförbundet, Akademikeralliansen, Vision och Akademikerförbundet SSR med flera, Vårdförbundet och Fysioterapeuterna om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) och i Omställningsavtalet (KOM-KL).

Överenskommelserna innebär att det tillförs två nya bilagor om tidig lokal omställning (TLO-KL) till KOM-KL. De överenskomna ändringarna ska tillämpas under en försöksperiod på tre år, 2017-2019. Innan periodens slut ska en partsgemensam utvärdering göras.

Införandet av TLO-KL innebär att lokala omställningsmedel tillgängliggörs till tidiga omställningsåtgärder med huvudsyfte att undvika framtida uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det ges en möjlighet för alla arbetsgivare att avropa 0,3 procent av lönesumman för berörda organisationer, till lokala omställningsåtgärder under perioden 2017-2019.

Det exakta belopp som kommer att gälla för respektive arbetsgivare räknas ut av och kommuniceras via Omställningsfonden. Sammantaget är det cirka 700 miljoner som kommer att kunna användas för tidiga lokala omställningsinsatser under treårsperioden.

För att i ett tidigt skede kunna vidta åtgärder för att minska risken att hamna i en arbetsbristsituation både på lång och kort sikt, införs en ordning med tidiga lokala omställningsmedel. Vid användning av lokala medel ska tidiga åtgärder kunna sättas in i syfte att stärka och ställa om medarbetare eller i syfte att stärka organisationens arbete med omställning så att omställningssituationer kan hanteras på ett bättre sätt för både arbetsgivare och medarbetare.

Lokala medel kan bland annat användas i följande typer av situationer:

  • Medarbetare som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist till följd av beslut om att höja kompetensnivån i verksamheten eller beroende på förändrade behov i verksamheten, erbjuds omställningsstöd i syfte att få kompetens för annan tjänst.
  • ​Medarbetare som har identifierats som övertaliga och riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist kan erbjudas omställningsstöd i syfte att få kompetens för annan tjänst.
  • ​Medarbetare som inte kan återgå i befintlig anställning, men har en konstaterad arbetsförmåga efter avslutad rehabilitering, kan erbjudas omställningsstöd i syfte att få kompetens för annan tjänst.
  • Organisationer som står inför en omställning erbjuds utbildning och stöd i det svåra samtalet och hantering av en arbetsbristsituation.
  • ​Stöd kan ges genom enskilda samtal till medarbetare som arbetar inom verksamhet som är föremål för arbetsbrist.

För att få tillgång till de lokala medlen krävs att arbetsgivaren upprättar en handlingsplan för hur man tänker sig kunna arbeta lokalt det kommande året. Handlingsplanen ska sedan skickas in till Omställningsfonden så att de kan bilda sig en uppfattning om framtida arbetsinsatser.

För att sedan få medel utbetalda ska uppgifter lämnas in om de individer som ges lokalt omställningsstöd och underlag för de kostnader som uppstår. Mer detaljerad information om hur den administrativa hanteringen ska gå till kommer inom kort att finnas på Omställningsfondens webbplats.

Omställningsfonden

Exempel på godkända insatser

De medel som avsatt inom TLO-KL, kan användas till en rad olika insatser, till exempel kompetensutveckling av lokalvårdare till sjuksköterskor eller utbildning i socialrätt för socialsekreterare. Nedan finns en sammanställd lista över några exempel på godkända insatser som finansierats via TLO-KL medel.

Exempel på godkända insatser (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!