Publicerad: 19 december 2019

Fråga och svar

Undersköterskor

Inom kommunerna finns det cirka 109 000 undersköterskor varav den stora majoriteten finns inom äldreomsorgen. I regionerna finns cirka 37 000 undersköterskor, varav merparten inom vård- och specialistavdelningar.

SKR och Kommunal enades 2016 om en riktad satsning på undersköterskors löner fram till 2019. Efter 2016 har också lönerna för denna grupp ökat mer än för andra jämförbara grupper.

  • Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 25 900 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 28 500 kronor eller mer.
  • Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 26 000 kr där de bäst betalda har en lön på 29 000 kronor eller mer.

Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor rörliga tillägg för exempelvis obekväm arbetstid. Genomsnittligt uppgår ersättningen till 2 400 kronor per månad i kommuner. I regioner uppgår den genomsnittliga ersättningen till 2 800 kronor. Merparten av dessa utgörs av ersättning för obekväm arbetstid.

Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2018.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!