Publicerad: 2 april 2020

Fråga och svar

Undersköterskor

Inom kommunerna finns det cirka 107 000 undersköterskor varav den stora majoriteten finns inom äldreomsorgen. I regionerna finns cirka 38 000 undersköterskor, varav merparten inom vård- och specialistavdelningar.

SKR och Kommunal enades 2016 om en riktad satsning på undersköterskors löner fram till 2019. Efter 2016 har också lönerna för denna grupp ökat mer än för andra jämförbara grupper.

  • Undersköterskor inom kommunerna har en medianlön på 26 400 kronor, där de 10 procent bäst betalda har en lön på 29 000 kronor eller mer.
  • Undersköterskor inom regionerna har en medianlön på 26 500 kronor där de bäst betalda har en lön på 29 600 kronor eller mer.

Utöver den grundlön som nämnts ovan har också många undersköterskor rörliga tillägg för exempelvis obekväm arbetstid. Genomsnittligt uppgår ersättningen till 2 400 kronor per månad i kommuner. I regioner uppgår den genomsnittliga ersättningen till 2 900 kronor. Merparten av dessa utgörs av ersättning för obekväm arbetstid.

Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2019.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!