Publicerad: 2 april 2020

Fråga och svar

Sjuksköterskor

Det finns cirka 84 000 sjuksköterskor inom kommuner och regioner. Av dessa är 68 000 sjuksköterskor i regioner och 16 000 i kommuner. Sjuksköterskorna är den största yrkesgruppen inom regionerna. Sjuksköterskor arbetar inom en mängd olika verksamheter och därmed varierar arbetsuppgifterna, samt kraven på kompetens och ansvar.

Lönesättningen är, liksom för alla andra yrkesgrupper inom kommuner och regioner, individuell och differentierad. Förutom variationer i löneläge mellan olika individer, så finns variationer mellan olika sjuksköterskegrupper.

Allmänsjuksköterskor

  • Allmänsjuksköterskor inom regionerna har en medianlön på 31 200 kronor i månaden, där de 10 procent som är bäst betalda har en lön på 37 500 kronor eller mer.

Distriktssköterskor

  • Distriktssköterskor har en medianlön på 37 000 kronor, de bäst betalda har en månadslön på 40 200 kronor eller mer.

Intensivvårdssjuksköterskor

  • Intensivvårdssjuksköterskor en medianlön på 38 200 kronor, de bäst betalda har en lön på 44 000 kronor eller mer.

Skolsköterskor

  • Skolsköterskor har en medianlön på 37 900 kronor, de bäst betalda har lön på 42 000 kronor eller mer.

Utöver den grundlön som nämns ovan, har också många sjuksköterskor rörliga ersättningar såsom tillägg för obekväm arbetstid. Exempelvis får en intensivvårdssjuksköterska som har rörliga ersättningar i genomsnitt 3 600 kronor i månaden. Merparten av detta utgörs av tillägg för obekväm arbetstid.

Beloppen är en sammanläggning av uppgifter från alla arbetsgivare inom regioner respektive kommuner. Det avspeglar inte de variationer som kan finnas i löneläge mellan olika arbetsgivare, samt mellan olika verksamheter och arbetsplatser hos respektive arbetsgivare.

Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2019.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!