Publicerad: 2 april 2020

Fråga och svar

Lärare

Det finns cirka 190 000 lärare och förskollärare i kommunerna och de är en mycket stor yrkesgrupp. De arbetar inom förskola, grundskola och gymnasieskola men även inom vuxenutbildning, särskola och specialskola. Lönerna för lärare varierar både inom och mellan olika skolformer.

Förskollärare

  • För förskollärare ligger medianlönen på 31 800.
  • De tio procent som har högst lön av förskollärarna har en heltidslön på minst 36 500 kronor i månaden.

Grundskollärare

  • Medianlönen för en grundskollärare är 36 000 kronor.
  • De tio procent av lärarna inom grundskolan som är bäst betalda har en heltidslön på minst 43 000 kronor i månaden.

Gymnasielärare

  • Lärare inom gymnasieskolan har en medianlön på 38 000 kronor i månaden.
  • Heltidslönen för de tio procent som är bäst betalda, ligger på 44 000 kronor i månaden eller mer.

Källa: SKR, partsgemensamt underlag, egna beräkningar, november 2019.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!