Publicerad: 31 oktober 2019

Fråga och svar

Vad tjänar en beredskapsbrandman?

Räddningstjänsten fyller en viktig och nödvändig funktion i samhället. Självklart ska beredskapsbrandmän ha en stabil löneutveckling. Den totala ersättningen har också höjts rejält de senaste åren. Vi visar i fyra olika exempel nedan att beredskapsbrandmännen ökar sin årsinkomst med mellan cirka 4 000 och cirka 9 000 kronor per år mellan 2018 och 2020. Hur mycket ökningen blir beror på hur ofta beredskapsbrandmannen är i beredskap och hur många larm beredskapsbrandmannen rycker ut på.

Det är viktigt att komma ihåg att jobbet som deltidsanställd beredskapsbrandman är ett uppdrag vid sidan av en huvudanställning. Alla beredskapsbrandmän har antingen en huvudanställning hos en annan arbetsgivare, exempelvis i ett företag eller i kommunen, eller är egna företagare.

Ersättningsberäkning – exempel 1

Beredskap var fjärde vecka vilket ger 13 beredskapsveckor, varar 2 veckor infaller under sommarmånaderna. Utryckning cirka 3 gånger/beredskapsvecka i snitt. Totala larmtiden fördelar sig med cirka 50 % förstatimmar och 50 % följandetimmar. 2 dygn extra beredskap per år. Cirka 50 timmars övning/materielvård per år.

Ökning per månad utifrån nuvarande avtal (2018) jämfört med det nya avtalet (2020): 446 kronor


2018

2019

2020*

2021

Beredskap (13 veckor)

62 734

64 996

66 439

2020 + "märket"

Larm (78 h)

20 444

20 927

21 715

2020 + "märket"

Övning/materielvård (50 h)

8 320

8 515

8 700

2020 + "märket"

Summa

91 498

94 438

96 854

2020 + "märket"

Genomsnittlig månadslön

7 625

7 870

8 071

2020 + "märket"

*=nivån för 2020 uträknat med nivåer per 2020-11-01 baserat på ett fiktivt "märke" om 2,17%.

Ersättningsberäkning – exempel 2

Beredskap var tredje vecka vilket ger 17,3 beredskapsveckor, varav 2 veckor infaller under sommarmånaderna. Utryckning cirka 4,5 gånger/vecka i snitt. Totala larmtiden fördelar sig med cirka 50 % förstatimmar och 50 % följandetimmar. 5 dygn extra beredskap per år. Cirka 65 timmar övning/materielvård per år.

Ökning per månad utifrån nuvarande avtal (2018) jämfört med det nya avtalet (2020): 751 kronor


2018

2019

2020*

2021

Beredskap (17,3 veckor)

83 945

87 273

89 208

2020 + "märket

Larm (158 h)

41 354

42 587

44 614

2020 + "märket"

Övning/materielvård (65 h)

10 816

11 070

11 310

2020 + "märket"

Summa

136 114

140 929

145 131

2020 + "märket"

Genomsnittlig månadslön

11 343

11 744

12 094

2020 + "märket"

*=nivån för 2020 uträknat med nivåer per 2020-11-01 baserat på ett fiktivt "märke" om 2,17%.

Ersättningsberäkning – exempel 3

Beredskap var 4:e vecka vilket ger 13 beredskapsveckor, varav 2 veckor infaller under sommarmånaderna. Utryckning cirka 2 gånger/ vecka i snitt. Totala larmtiden fördelar sig med cirka 50 % förstatimmar och 50 % följandetimmar. 50 timmar övning/materialvård per år. Ingen extra beredskap.

Ökning per månad utifrån nuvarande avtal (2018) jämfört med det nya avtalet (2020): 398 kronor


2018

2019

2020*

2021

Beredskap (13 veckor)

61 453

63 292

64 697

2020 + "märket"

Larm (55 h)

14 328

14 769

15 486

2020 + "märket"

Övning/materielvård (50 h)

8 320

8 515

8 700

2020 + "märket"

Summa

84 101

86 576

88 883

2020 + "märket"

Genomsnittlig månadslön

7 008

7 215

7 407

2020 + "märket"

*=nivån för 2020 uträknat med nivåer per 2020-11-01 baserat på ett fiktivt "märke" om 2,17%.

Ersättningsberäkning – exempel 4

Beredskap var 3:e vecka vilket ger 17,3 beredskapsveckor, varav 2 veckor infaller under sommarmånaderna. Utryckning cirka 1 gång/vecka i snitt. Totala larmtiden fördelar sig med ca 30 % första timmar och 70 % följande timmar. 60 timmar övning/materialvård per år. 3 dygn extra beredskap.

Ökning per månad utifrån nuvarande avtal (2018) jämfört med det nya avtalet (2020): 496 kronor


2018

2019

2020*

2021

Beredskap (17,3 veckor)

82 663

85 569

87 465

2020 + "märket"

Larm (47h)

11 940

12 223

12 632

2020 + "märket"

Övning/utbildning (60h)

9 984

10 218

10 440

2020 + "märket"

Summa

104 588

108 010

110 538

2020 + "märket"

Genomsnittlig månadslön

8 716

9 001

9 211

2020 + "märket"

*=nivån för 2020 uträknat med nivåer per 2020-11-01 baserat på ett fiktivt "märke" om 2,17%.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!