Publicerad: 31 oktober 2019

Fråga och svar

Hur ser ersättningarna ut för beredskapsbrandmännen?

I det nya avtalet höjs beredskapsersättningen med 2,3 procent. Utöver det höjs ersättningen när beredskapsbrandmännen är i tjänst och rycker ut på larm. Det införs exempelvis förhöjd larmersättning när arbetspasset överstiger 8 timmar och en helt ny ersättning när arbetstagare tar på sig extra beredskap. Dessutom betalas ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i RiB-anställningen ut i ytterligare 60 dagar, totalt 180 dagar. Arbetstagaren får även ersättning för tidsåtgången i samband med fysiska tester. Den extra ersättningen som betalas ut under sommaren höjs från 35 till 40 procent av beredskapsersättningen.

Höjda och nya ersättningar i det nya avtalet (Räddningstjänst i beredskap, RiB 19):

  • Beredskapsersättningen höjs med 2,3 procent, det vill säga det märke som industriavtalet satt för löneökningar på svensk arbetsmarknad.
  • Den extra ersättningen som betalas ut under sommaren höjs från 35 till 40 procent av beredskapsersättningen per timme.
  • Det införs ett tillägg med 30 procent av beredskapsersättningen per timme när arbetstagare tar på sig extra beredskap med kort varsel, till exempel hoppar in för sjuk kollega.
  • Ersättningen vid larm höjs under den första timmen från 175 till 180 procent av timlönen från och med 1 november 2020.
  • Det införs en förhöjd larmersättning med 155 procent av timlönen när arbetspasset överstiger 8 timmar. Denna ersättning höjs ytterligare den 1 november 2020, från 155 till 180 procent.
  • Ersättning vid nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom i RiB-anställningen betalas ut i ytterligare 60 dagar, totalt 180 dagar.
  • Arbetstagaren får ersättning för tidsåtgången i samband med fysiska tester.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!