Publicerad: 31 oktober 2019

Fråga och svar

Finns det något biltillägg i det nya avtalet?

Olika räddningstjänster har olika förutsättningar. Exempelvis kan avståndet mellan hemmet och stationen skilja rejält och att använda bil kan vara nödvändigt när det kommer ett larm.

I det nya avtalet införs därför ökade möjligheter att träffa lokala överenskommelser om ersättning för kostnader som arbetstagaren har i samband med sin anställning, exempelvis om biltillägg.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!