CEEP Sverige

CEEP Sverige är en ideell förening som bildades 1995, samtidigt som Sverige blev medlem i EU. I sektionen ingår Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsgivarverket, Sobona, Fastigo, KFO och Arbetsgivaralliansen.

CEEP företräder offentliga arbetsgivare på europeisk nivå och är en av tre parter i den sektorsövergripande sociala dialogen inom EU.

Den svenska CEEP-sektionen har ett aktivt engagemang främst i följande CEEP-kommittéer:

 • Social Affairs Board (arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor)
 • CEEP Macroeconomic Task Force.

Den svenska CEEP-sektionen har en styrelse som består av 13 ledamöter som utses av medlemmarna. Sektionens kansli är förlagt till SKR:s avdelning för arbetsgivarpolitik. Klas Bergström, SKR, är sektionens president och Jeanette Grenfors, SKR, är sektionens korrespondent.

Styrelsens presidium

 • Joakim Larsson, SKR, ordförande
 • Ulf Olsson, SKR, förste vice ordförande
 • Lars Andrén, Arbetsgivarverket, andre vice ordförande
 • Klas Bergström, SKR, president för CEEP Sverige

Styrelsens ledamöter

 • Joakim Larsson, SKR, ordförande
 • Ulf Olsson, SKR, förste vice ordförande
 • Lars Andrén, Arbetsgivarverket, andre vice ordförande
 • Elisabeth Unell, SKR
 • Carina Wutzler, SKR
 • Robert Johansson, SKR
 • Leif Sandberg, SKR
 • Helena Proos, SKR
 • Kenneth Östberg, Sobona
 • Anders Stålby, Arbetsgivarverket
 • Victoria Lindström, Fastigo
 • Petter Skogar, KFO
 • Torsten Friberg, Arbetsgivaralliansen.

Informationsansvarig

 • Jeanette Grenfors
  Expert

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!