Publicerad: 26 juni 2020

Programledning Toppledarprogrammet 2020-2021

Programmet genomförs av MiL Institute på uppdrag av och i nära samarbete med SKR.

MiL Institute fokuserar på utveckling som integrerar verksamhetens och individens viktigaste utmaningar för att skapa verkliga och bestående resultat.

Ledare för Toppledarprogrammet

Ansvarigt konsultteam för genomförandet är Ann-Charlotte Blomqvist och Magnus Larsson.

Ann-Charlotte Blomqvist

Ann-Charlotte är beteendevetare med socialpsykologi som huvudämne. Hon är processkonsult och jobbar med organisations -och ledarskapsutveckling samt som programchef för flera av MiLs öppna ledarskapsprogram. Ann-Charlotte har mångårig erfarenhet från offentlig sektor och är väl införstådd med de frågor och utmaningar medlemmarna har att hantera.

Magnus Larsson

Magnus är docent i psykologi och associate professor på Copenhagen Business School, CBS, där han forskar inom ledarskap. Han arbetar med ledarskapsdelen i Executive MBA programmet på CBS och har lång erfarenhet av att arbeta med ledarskapsutveckling.

Programansvarig

Sofia Linnarsson är programansvarig från SKL Kommentus.

Kontakt

Christina Norlin Mistander
SKR
08-452 74 62

Informationsansvarig

  • Christina Norlin Mistander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!