Publicerad: 5 februari 2015

Inspireras av andra Leda för Resultat

Läs och inspireras av utvecklingsarbeten som andra kommuner genomförde inom programmet 2011-2012. Nya kommuner som ska starta sin resa eller andra kommuner som är intresserade av att göra på motsvarande sätt kan få tips på möjliga förbättringsområden.

Sammanfattningar 

Leda för Resultat. Korta sammanfattningar av deltagande kommuners utvecklingsarbeten, 2013-2014 (PDF, nytt fönster)

Leda för Resultat. Korta sammanfattningar av deltagande kommuners utvecklingsarbeten, 2012-2013 (PDF, nytt fönster)

Leda för Resultat. Korta sammanfattningar av deltagande kommuners utvecklingsarbeten, 2011-2012 (PDF, nytt fönster)

Utvecklingsarbetena har gällt alla delar av socialtjänstens områden. Möjligen finns det en övervikt för äldreomsorgen där märkbart många har handlat om att göra genomförandeplaner till ett levande instrument för att öka brukarnas/kundernas delaktighet i sin vård och omsorg.

Den kanske viktigaste lärdomen från programmet är att vi lär genom konkret handling. Vänta inte på den perfekta analysen och den perfekta tidpunkten som aldrig kommer. Ta tag i problemet och börja göra – då kommer också resultaten att förbättras.

Lärdomar handlar om

  • sätta faktiska resultatmål,
  • engagera medarbetarna i praktiskt förbättringsarbete
  • mäta, visualisera, följa upp och inte minst
  • kommunicera både internt och externt med kunder/brukare och medborgare.

Informationsansvarig

  • Christina Norlin Mistander
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!