Publicerad: 2 oktober 2018

Program Leda för Resultat i Skolan

Seminarium 1

Leda för Resultat – Vad är det? Roller och ansvar. Lärande organisation, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Arbetet med problemformuleringsprocessen och val av utvecklingsområde presenteras av alla deltagande kommuner.

Hemuppgift

Fortsatt arbete med problemformulering och val av utvecklingsområde. Planering av det gemsamma arbetet under programmet.

Seminarium 2

Att leda i bevis vad som behöver förbättras. Beslutsunderlag - användning, analys och kritisk granskning av data. Att sätta mål och mäta.

Att informera och kommunicera – vilka är nyckel aktörer och intressenter och hur skapas engagemang för utvecklingsområdet.

Hemuppgift

Ringa in relevant data och analysera. Ta fram konkreta och mätbara mål. Skapa en handlings- o/e kommunikationsplan.

Seminarium för stödfunktioner

Fördjupningsdag om hur stödfunktioner kan stödja och bidra till ett systematiskt förbättringsarbete.

Seminarium 3

Ledarskapets betydelse och förutsättningar. Betydelsen av en kultur som stöttar och stärker. Redovisning av några pågående förbättringsarbeten.

Hemuppgift

Tillsätt förbättringsteam och beskriv hur de ska ledas och följas upp.

Seminarium 4

Att leda förbättringsarbete med elevfokus, hur görs eleverna delaktiga? IT – en möjlighet, svårighet och nödvändighet.

Hemuppgift

Lednings- och stödfunktioner ska gemensamt säkerställa elevernas medverka i utvecklingsarbetet.

Seminarium 5

Evidensbaserad praktik. Samverkan mellan förvaltning och politik.

Vid detta tillfälle är även kommunstyrelsens och utbildningsnämndens/motsvarande ordföranden/presidium samt kommunchef/direktör välkomna.

Seminarium 6

Presentation av den utveckling och de resultat som åstadkommits i respektive kommun

Informationsansvarig

  • Linda Persson Melin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!