Publicerad: 29 november 2019

Leda för Resultat i skolan

Leda för Resultat är ett utvecklingsprogram som syftar till att stärka ledningsfunktionens strategiska arbete med resultatstyrning, för högre kvalitet och bättre resultat hos de deltagande skolhuvudmännens elever.

Det handlar om förmågan att följa och analysera resultat över tid, att identifiera relevanta förbättringsområden samt att säkerställa att insatser genomförs och utvärderas.

Ett program – två målgrupper

Utbildningsprogrammet ska ge dig och deltagarnas ledningsgrupp insikt, verktyg och strategier för att leda utvecklingen. Detta kräver adekvata underlag i olika former och därmed medverkan av stödfunktioner med olika kompetens. Därför omfattar programmet både ledning och stödfunktioner/stödprocesser.

Programmet syftar också till att stärka samspelet mellan förvaltning och politik varför även förtroendevalda vid ett tillfälle bjuds in att delta.

Programansvar

SKR genomför programmet i egen regi med kvalificerad processledning och tillgång till handledning.

Uppgifter inför programstart

Deltagande kommuner får i uppgift att välja ut ett utvecklingsområde, som kan utgöra praktikexempel under programmet.

Ledningsfunktionen ska tillsammans med hjälp av stödfunktioner/stödprocesser beskriva sitt initialläge, redogöra för hur de har identifierat sitt utvecklingsbehov och beskriva sitt nuläge i siffror.

Program Leda för Resultat

Informationsansvarig

  • Linda Persson Melin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!