Publicerad: 8 december 2017

Kollektivavtalsfrågor vid verksamhetsövergång

Kollektivavtalsfrågor regleras i 28 § MBL. I de flesta situationer har både överlåtare (arbetsgivare 1) och förvärvare (arbetsgivare 2) kollektivavtal.

Anställningsvillkor som följer av överlåtarens kollektivavtal är förvärvaren skyldig att tillämpa på samma villkor som gällde för överlåtaren, till exempel lönevillkor och semester. Denna skyldighet gäller högst ett år från övergången om inte kollektivavtalet går ut innan dess eller ett nytt kollektivavtal börjar gälla för arbetstagarna.

En planerad verksamhetsövergång utgör inte i sig saklig grund för uppsägning enligt  7 § LAS.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!