Publicerad: 7 december 2017

Fråga och svar

Vad händer om arbetstagaren inte anmäler att han eller hon vill göra gällande sin företrädesrätt?

En arbetstagare måste alltid anmäla att han/hon vill göra anspråk på sin företrädesrätt enligt 27§ LAS. Innan arbetstagaren gjort det föreligger ingen företrädesrätt alls. Utöver det gäller att arbetstagaren i enlighet med Allmänna bestämmelser §35 mom 1f) skriftligen måste anmäla att han eller hon vill bevara sin företrädesrätt, annars förfaller den.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!