Publicerad: 14 september 2020

Frågor och svar misskötsamhet

En anställd beter sig på ett oacceptabelt sätt på arbetsplatsen och kommer dessutom ofta försent, kan denne sägas upp på grund av personliga skäl enligt 7§ LAS?

Uppsägning kan som regel inte göras enbart till följd av något enstaka fall av misskötsamhet, slarv eller olämpligt uppträdande om inte förseelsen är så allvarlig att arbetstagaren visat sig klart olämplig för sitt arbete. En arbetsgivare som överväger en uppsägning av personliga skäl på grund av misskötsamhet måste först på ett otvetydigt sätt ha klargjort för arbetstagaren att dennes anställning är i fara samt bereda arbetstagaren möjlighet att mot bakgrund av detta besked försöka komma till rätta med dessa brister.

Enligt Arbetsdomstolens praxis erfordras åtminstone en otvetydig varning om att anställningen är i fara.

Hur hanterar man samarbetssvårigheter?

Samarbetssvårigheter bör enligt förarbetena till lagen normalt inte leda till uppsägning utan bör lösas genom mindre ingripande åtgärder, till exempel att arbetstagaren förflyttas. Långvariga och allvarliga samarbetssvårigheter där arbetstagaren visat ovilja eller oförmåga att anpassa sig till arbetsplatsens förhållande kan till slut utgöra saklig grund för uppsägning.

Arbetsgivarens omplaceringsskyldighet är belyst i många rättsfall från Arbetsdomstolen.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!