Publicerad: 14 september 2020

Fråga och svar

Hur kan arbetsgivaren ändra organisationen för att säkerställa att samtliga lärare/förskollärare är behöriga och legitimerade?

Skollagen föreskriver att arbetsgivaren endast får tillsvidareanställa lärare och förskollärare som är behöriga och har legitimation (här bortses från lärare som ska undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan etc.).

Arbetsgivaren kan besluta om ändringar av verksamhetens inriktning. Det medför att arbetsgivaren kan besluta om att endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning i vissa ämnen/årskurser får bedriva undervisningen.

Det innebär att arbetsgivaren med stöd av skollagen kan besluta om att redan tills- vidareanställda lärare/förskollärare ska uppfylla behörighets- och legitimationskravet för fortsatt tillsvidareanställning. Om dessa lärare/förskollärare inte kompletterar sin utbildning och blir behöriga samt får sin legitimation inom övergångsperioden (senast den 30 juni 2015), kan uppsägning komma att ske på grund av arbetsbrist. Detta mot bakgrund av att det i anställningen som lärare, och i vissa avseenden förskollärare, ingår centrala arbetsuppgifter som att dels ha det yttersta ansvaret för den undervisning som läraren/förskolläraren bedriver och dels självständigt besluta om betyg. Det nämnda gäller också för lärare/förskollärare som före ikraftträdande av behörighetskravet inte har behörighetsgivande lärar- eller förskollärarexamen.

Sammanfattning

Arbetsgivaren kan som konsekvens av verksamhetsförändring säga upp tillsvidareanställda lärare/förskollärare som inte uppfyller behörighets- och legitimationskravet. Uppsägningen föranleds i så fall av arbetsbrist, vilket framgår av AD 2008 nr 46.

AD 2008 nr 46

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!