Publicerad: 14 september 2020

Fråga och svar

Vad gäller när läraren har examen men inte fått sin legitimation ännu, för anställningar som ingås efter den 1 juli 2014?

Vid anställning av lärare/förskollärare efter den 1 juli 2014 förordar SKR tidsbegränsad anställning med stöd av 2 kap. 21 § skollagen för de som har behörighetsgivande examen men ännu inte har fått sin legitimation och därför inte kan tillsvidareanställas.

En anställning med stöd av skollagen omfattas inte reglerna om konvertering i 5 § andra stycket LAS/AB § 4 mom. 4 om konvertering av tidsbegränsade anställningar.

Arbetsgivaren behöver inte lämna besked till arbetstagaren enligt 15 § LAS, om att anställningen inte kommer att fortsätta. Arbetsgivaren behöver inte heller underrätta arbetstagaren om sådant besked eller varsla den lokala arbetstagarorganisationen som arbetstagaren tillhör enligt 30 a § LAS.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!