Publicerad: 14 september 2020

Fråga och svar

Arbetstagare som också har uppdrag som kontaktperson och god man är anställda i den verksamhet där de aktuella vårdtagarna finns. Är uppdragen att betrakta som bisyssla?

God mans-uppdrag och kontaktpersonsuppdrag som arvoderas är typiskt sett en bisyssla. Det är inte lämpligt att vara god man åt en person som arbetstagaren också i sitt arbete vårdar eller på annat sätt är ansvarig för. Arbetet och uppdraget i förvarande exempel är i intressekonflikt med varandra genom lojaliteten i anställningen och med arbetsgivarens verksamhet, det vill säga att alla brukare får lika god behandling medan i god mans-uppdraget ligger att på bästa sätt ta hand om just den individ som gode mannen/kontaktmannen åtagit sig att stödja.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!