Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Vad händer om en arbetstagare säger sig vara frisk, börjar arbeta och bedömer sig kunna utföra sitt ordinarie jobb. Arbetsgivaren delar inte riktigt den bedömningen utan

Om arbetstagaren hävdar att han/hon är frisk kan arbetsgivaren kräva en fullgod arbetsinsats. Bristande prestation kan utgöra saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren ska ha försökt allt för att lösa problemet på ett mindre ingripande sätt än uppsägning. Bland annat måste kraven på individuell anpassning av arbetsförhållandena enligt arbetsmiljölagen och AFS 1994:1 om arbetsanpassning och rehabilitering vara genomförda. Dessutom måste, innan uppsägning kan ske, omplaceringsmöjligheterna ha utretts så att arbetsgivaren har fullgjort sina skyldigheter i detta avseende.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!