Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Vad händer om arbetstagaren fortfarande är sjuk när arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen avslutas?

En förutsättning för att en ny sjuklöneperiod ska starta är att arbetstagaren har återgått helt i arbete och utfört arbete hos arbetsgivaren under minst en dag sedan arbetsgivaren senast betalade sjuklön för en hel sjuklöneperiod. Arbetstagaren måste alltså ha återfått arbetsförmågan helt och även utfört arbete hos arbetsgivaren innan arbetstagaren kan påbörja en ny sjukperiod med sjuklönedagar.

Har arbetstagaren inte återgått helt i arbete och utfört arbete hos arbetsgivaren under minst en dag kan han eller hon få sjukpenning från Försäkringskassan. Observera att arbetsgivaren då har en skyldighet att utbetala den ersättning för utfyllnad m.m. som normalt ska utgå enligt AB § 28 när arbetstagaren får sjukpenning från Försäkringskassan.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!