Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Vad gör arbetsgivaren om en arbetstagare som egentligen är för sjuk för sitt ordinarie arbete kommer till arbetsplatsen och vill försöka arbeta då han/hon inte längre får ersättning från Försäkringskassan? Kan arbetsgivaren då säga att arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande enligt anställningsavtalet?

Om det är tveksamt vilken arbetsförmåga arbetstagaren har och om denne står till arbetsgivarens förfogande bör arbetsgivaren utreda detta genom en arbetsförmågebedömning. Under denna bedömning bör arbetstagaren anses stå till förfogande och få lön. Resultaten av arbetsförmågebedömningen blir sedan avgörande för vilken åtgärd arbetsgivaren bör vidta.
Skyldighet att göra sådan bedömning finns även kollektivavtalsreglerad i de fall sjuklön utges enligt AB § 28 mom. 9.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!