Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

Är arbetsgivaren förhindrad att säga upp en arbetstagare under perioden han eller hon är tjänstledig och går arbetslivsintroduktionen hos Arbetsförmedlingen?

Nej, det finns inget lagstadgat förbud mot uppsägning under pågående tjänstledighet. Det finns heller inte något skydd mot uppsägning av andra skäl, som inte har med själva uttagandet av ledighet att göra. En ledig arbetstagare kan således bli uppsagd av såväl arbetsbrist som personliga skäl.

Arbetsgivaren måste dock alltid beakta den så kallade tvåmånadersregeln i 7 § lagen om anställningsskydd.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR inom arbetsrätt och kollektivavtal

Har du en fråga om arbetsrätt och kollektivavtal med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

  • SKR:s rådgivning riktar sig till personal- och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om frågan ställs på uppdrag av någon av dessa anger du det i formuläret.
  • Vi kommer att kontakta dig inom två arbetsdagar. För att underlätta återkoppling ber vi dig ange vilka tider du är tillgänglig via telefon. Om kontakt ej kan etableras kan ärendet komma att avslutas.
  • Vid akuta frågor, vänligen ring SKR:s kontaktcenter på 08-452 70 00.

Ange gärna lagrum eller avtal som ärendet gäller. Beskriv var i processen ni befinner er och vilka eventuella åtgärder som redan vidtagits. Tänk på att inte ange personuppgifter.


Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef
Frågan ställs på uppdrag av personal- eller förhandlingschef


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!